บริการสร้างคําร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก

เมื่อมีสมาชิกในครอบครัวเสียชีวิต ทายาทอาจมีความจําเป็นต้องจัดการทรัพย์สินของผู้ตาย เช่น การโอนทรัพย์ให้แก่ทายาท แต่ไม่สามารถทําได้ ทันทีเนื่องจากจะต้องมีการยื่นคําร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกต่อศาลที่ผู้ตายมีภูมิลําเนาอยู่ เพื่อให้ศาลมีคําสั่งตั้งผู้จัดการมรดกเสียก่อน การยื่นคําร้อง ขอตั้งผู้จัดการมรดกสามารถดําเนินการได้ด้วยตนเอง โดยใช้ระบบ i-LAWBOT ที่จะช่วยสร้างคําร้องให้กับคุณได้อย่างง่ายดาย เพียงคุณกรอก ข้อมูล สั่งพิมพ์ เซ็นชื่อก็สามารถนําไปยื่นต่อศาลได้ทันที

กรณีที่สามารถใช้ระบบ i-LAWBOT ได้ มีดังต่อไปนี้

1. ผู้ยื่นคําร้องต้องมีความสัมพันธ์กับผู้ตาย ได้แก่ เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย บุตรบุญธรรม คู่สมรส มารดา บิดาโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือพี่น้องร่วมบิดามารดากับผู้ตาย

2. ผู้ตายไม่ได้ทําพินัยกรรมไว้

3. ไม่มีทายาทอื่นคัดค้าน

ประเภทบริการทีคุณเลือกได้

1. บริการหลัก เป็นบริการที่คุณสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่สมัครใช้บริการจนถึงจัดพิมพ์คําร้องที่เสร็จ สมบูรณ์แล้ว โดยเรามีคู่มือคําแนะนําวิธีการและขั้นตอนการยื่นคําร้องต่อศาลและขั้นตอนการไต่สวนที่คุณสามารถทําได้ ด้วยตนเอง

2. บริการเสริม หากคุณไม่สะดวกกรอกข้อมูลหรือจัดพิมพ์เอกสารด้วยตนเอง เรามีผู้ช่วยดําเนินการให้ทุกขั้นตอน โดยจะ จัดส่งคําร้องที่เสร็จสมบูรณ์แล้วพร้อมคู่มือคําแนะนําวิธีการและขั้นตอนการยื่นคําร้องต่อศาลและขั้นตอนการไต่สวนให้ คุณถึงบ้าน

3. บริการทนายความวันไต่สวน หากคุณไม่มั่นใจที่ไปศาลในวันไต่สวนด้วยตนเองและต้องการทนายความ เรามีบริการ จัดหาทนายความให้

วิธีการใช้งาน i-LAWBOT

1. กดที่ปุ่ม “เริ่มต้นใช้งาน” เลือกบริการ “สร้างคําร้องตั้งผู้จัดการมรดก” จากนั้นกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนตามขั้นตอน

2. เลือกบริการที่ต้องการ

3. ชําระเงินและแนบหลักฐานการชําระเงิน

4. หลังจากคุณชําระเงินแล้ว เจ้าหน้าที่จะทําการตรวจสอบและเปิดระบบให้คุณเข้าใช้งานภายใน 12 ชั่วโมง

5. คุณสามารถเข้าใช้งานระบบได้โดยเข้าไปที่หน้าเว็บและกดที่ปุ่ม “ค้นหาเลขคําร้อง” และกรอกเลขที่คําร้องที่ได้รับตอนที่ ลงทะเบียนเพื่อเข้าไปกรอกข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลในระบบได้ตลอดเวลา

6. คุณสามารถเข้าใช้งานระบบเพื่อกรอกข้อมูล แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดเวลาเป็นระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ เจ้าหน้าที่เปิดระบบให้คุณ เมื่อครบกําหนดแล้วระบบจะลบข้อมูลคําร้องที่คุณสร้างโดยอัตโนมัติ

7. ข้อควรระวัง! โปรดตรวจสอบชื่อผู้ร้องและผู้ตายให้ดีก่อนกดยืนยันเนื่องจากหากทําการยืนยันแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้ หากต้องการที่จะแก้ไขจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทําการแก้ไขให้ หากคุณมีข้อสงสัย เรายินดีและพร้อมให้คําแนะนําเสมอ โปรดติดต่อหาเราได้ที่หมายเลข 063-232-6725

เริ่มต้นสร้างคำร้องตั้งผู้จัดการมรดกทันที

ติดต่อเรา

บริษัท กฎหมายชาญดิศ จำกัด

Chandis Law Co.,Ltd.

สำนักงานใหญ่ 38/550​ ถนนไทยรามัญ​ แขวงสามวา​ตะวันตก​ เขตคลองสามวา​ กรุงเทพฯ

สาขา 414/209​ หมู่บ้านรื่นฤดี​ 6 ถนนเลียบคลองสอง​ แขวงบางชัน​ เขตคลองสามวา​ กรุงเทพฯ

Tel. (+66) 063-232-6725

E-MAIL: CHANDISLAW@GMAIL.COM